Ochrona danych osobowych:

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą Dash44 wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie oraz poczte, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.
Dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych:

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo dostępu do nich, ich poprawienia oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać.Można również napisać do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dah44@dash44.pl

Dane powierzone nam przez ciebie są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dash44 przetwarza dane osobowe udostepnione przez uzytkownikow na stronie www.dash44.pl zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczegolnosci zgodnie z ustawa z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Polityka prywatności:

Dash44 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących Polityki prywatności. Wszystkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Dane Osobowe:

Dane osobowe które przechowuje i przetwarza firma Dash44:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy towaru, numer telefonu, w przypadku firm dane firmy

Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie www.dash44.pl oraz nie dokonywanie zakupów.

Niezapowiedziane Wiadomości:

Dash44 zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Sklep www.dash44.pl wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

W każdej chwili masz możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Serwisu, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.